Statenlid in beeld: Michel Klein (ChristenUnie)

Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Michel Klein van de ChristenUnie.

Statenlid in beeld: Michel Klein (ChristenUnie) Afbeelding
 

Wat vond je het mooiste debat in deze periode? 

Ik kijk met veel plezier en voldoening terug naar het proces rondom de Omgevingsverordening. Het ging echt ergens over en we hebben als Provinciale Staten (PS) veel ruimte genomen en gekregen van Gedeputeerde Staten om wijzingen te doen. Het laat zien hoe we als PS onze kaderstellende rol kunnen invullen. Vaak wordt gedacht dat het vaststellen van de begroting die kaderstellende rol is, maar met de Omgevingsverordening hebben we veel meer gekeken naar de inhoudelijke kant.  

Op welk resultaat, welke motie of amendement ben je trots? 

Als oppositiepartij zit je natuurlijk niet aan het stuur maar een mooi voorbeeld waarbij PS hebben bijgestuurd is onze motie ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’, waarmee PS hebben ingestemd. We spreken daarmee af dat fietsers op doorgaande fietspaden in principe voorrang hebben op autoverkeer.

Welke persoon, politicus of collega Statenlid heeft jou sterk beïnvloed of geïnspireerd? 

Angela Merkel, zij is iemand die waarden-gedreven politiek bedrijft. Op een rustige manier liet zij zich niet te veel beïnvloeden door de waan van de dag. Ook in de Staten kijk ik met bewondering naar veel collega’s en kijk dan ook of ik daar iets van kan leren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de retorische gaven van Daniel van den Berg en aan de inhoudelijk zorgvuldige bijdragen van Jaap Hollebeek. Maar ook aan Bas de Wit met zijn mooie formuleringen en de vasthoudendheid van Ines Kostić. Zo kan ik meer voorbeelden noemen. 

Wat zou je de komende periode nog willen bereiken? 

De grote vraag is: hoe gaan we zorgen dat natuur en landbouw in evenwicht komen? Als je ziet hoe gepolariseerd het nu is, dan maak ik me zorgen. We moeten dat samen doen. We kunnen niet zonder de boeren, voor ons voedsel en ook voor het beheer van het landelijk gebied. Ik hoop dat het ons als provinciaal bestuur lukt om daar met elkaar oplossingen voor te vinden, door in gesprek te gaan en gebruik te maken van de expertise die er is – realiserend dat het gaat om familiebedrijven met hun geschiedenis in het gebied – en niet om abstracte schaakstukken op een schaakbord. 

Welke schrijver, serie, podcast, afspeellijst of muziek wil je iedereen aanraden?

Ik zou iedereen in de commissie Ruimte Wonen en Klimaat de podcast ‘Studio energie’ willen aanbevelen, waarin allerlei experts aan het woord komen. Die podcast laat goed zien voor welke dillema’s we staan en dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Voor Vaderdag heb ik het boek 'De goede voorouder' van Roman Krznaric gekregen. Dat boek schetst hoe veel problemen veroorzaakt worden doordat mensen naar de korte termijn kijken. De volgende verkiezingen zouden niet het einddoel moeten zijn, maar wat goed is voor de samenleving en daar zouden we best vaker mee bezig mogen zijn. We denken er met de ChristenUnie over om een programma voor 2035 te schetsen en dan terug te kijken naar wat dat betekent voor de keuzes voor de komende 4 jaar.