Statenlid in beeld: Willemien Koning-Hoeve (CDA)

(14 februari 2022)

Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding genoeg voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Willemien Koning van het CDA.

Statenlid in beeld Willemien Koning-Hoeve

Op welk resultaat, welke motie of amendement ben je trots? 

Op de motie over behoud van agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk uit de vorige zittingsperiode, waarvan de uitwerking nog op de agenda staat. Het blijft spannend of dat gaat lukken. Het is belangrijk dat in die natuurgebieden een vorm van agrarisch beheer mogelijk blijft voor  duurzaam beheer in de toekomst. Bij agrarisch natuurbeheer gebruiken boeren het land met daarnaast doelstellingen voor natuur, zoals voor weidevogels. De afronding van het Natuurnetwerk is gepland voor 2027 en daarna zou agrarisch natuurbeheer niet meer mogen? Dat is vreemd. De motie ging erover om te kijken hoe dat wel kan. Het gaat om circa 2000 hectare natuur. Als agrariërs delen ervan kunnen blijven beheren, is het een win-winsituatie. Zij zijn bekend met het gebied en weten hoe ze natuurdoelen moeten behalen.  

Welke persoon, politicus of collega Statenlid heeft jou sterk beïnvloed of geïnspireerd? 

Esther de Lange is voor mij heel inspirerend. Ze leidt de CDA-fractie in het Europees Parlement. Ze kan goed debatteren, weet de juiste snaar te raken en heeft kennis van zaken. Wat zij ook goed doet, is werken aan verbinding tussen verschillende partijen, met als uitgangspunt dat je er samen moet uitkomen. Niet polariseren maar constructief samen optrekken. Tegenwoordig communiceert iedereen in zijn eigen bubbel en dan wordt het eigen gelijk steeds groter. Het wordt dan moeilijk om de brug te bouwen naar mensen met een andere mening. Die brug is nodig, want we moeten er samen uitkomen. 

Als je 1 ding binnen de provincie direct zou mogen veranderen, wat zou dat zijn? 

De sturing op stikstof en hoe dat gebeurt! Een knellend probleem dat vanaf de basis anders aangepakt moet worden. Ik zie veel hobbels omdat op een papieren werkelijkheid wordt gestuurd, maar natuur laat zich niet sturen door rekenmodellen. De aanpak met de ‘kritische depositiewaarde’ die Provinciale Staten hebben vastgesteld - het getal dat aangeeft bij welke stikstoflast een natuurgebied schade oploopt - moet anders, om niet in de problemen te komen als samenleving. Dit grote vraagstuk ligt nu bij de Tweede Kamer, maar de uitwerking ligt bij de provincie. Voor het behoud van bepaalde stikstofgevoelige plantjes moet een enorme transitie plaatsvinden en lijken veel agrarische bedrijven opgekocht te moeten worden. Ik vraag me af of dat de oplossing is. Ja, we moeten uit de stikstofimpasse komen en weer huizen kunnen bouwen, maar wel door te kijken naar echte verbetering van de natuur als geheel en niet alleen door rekenmodellen. Ik ben voor natuur, dat is uitermate belangrijk, maar wel natuur die realiseerbaar is in een land met 17 miljoen inwoners. 

Welke schrijver, serie, podcast, afspeellijst of muziek wil je iedereen aanraden?

Dat is absoluut Chris de Burgh. Ik heb diverse cd’s van hem en ben naar diverse concerten van hem geweest in binnen en buitenland. De meeste mensen kennen van hem wel ‘The Lady In Red’. Maar hij heeft veel meer mooie nummers gemaakt, zoals ‘Here Is Your Paradise’. Toen ik dat hoorde dacht ik: eigenlijk is Noord-Holland mijn paradijs met heel veel mooie wandelgebieden, met mooie bedrijven en mooie mensen. Een fijne provincie om te leven.

Uitgelicht