Statenlid in beeld: Willemien Koning-Hoeve (CDA)

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Willemien Koning-Hoeve van het CDA.

Willemien Koning-Hoeve

Waarom ben je Statenlid geworden? 

Ik heb 9 jaar in de gemeenteraad van Langedijk gezeten en daarna de overstap gemaakt naar Provinciale Staten. Een mooie nieuwe uitdaging. De provincie heeft belangrijke dossiers waar ik een bijdrage aan wil leveren. Mijn drive is mijn kennis en ervaring inzetten voor de maatschappij zodat er goede, weloverwogen besluiten worden genomen. Ik wil ook met de Bijbelse waarden streven naar een goede samenleving voor iedereen. Nu met de coronacrisis voel ik de verantwoordelijkheid om na te denken over wat we als provincie kunnen doen om de inwoners van onze provincie te ondersteunen.

Hoe bevalt het werk als Statenlid?

Goed! Ik doe het nu voor het 5e jaar en ik ben blij dat ik herkozen ben en nu ook weer Statenlid kan zijn. Ik vind het eer om een bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming om met elkaar te zoeken naar het beste voor onze provincie. Het is mooi en belangrijk werk. Het Statenwerk vraagt veel tijd, maar dat heb ik er graag voor over.

Wat wil je de komende 4 jaar bereiken? 

Dat we over 4 jaar kunnen zeggen: we hebben een vitaal platteland met een goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland én de stad. Ik maak me zorgen over de balans. De druk op het platteland neemt steeds verder toe. Door de energietransitie, zonnepanelen, windmolens, de realisatie van 3000 hectare nieuwe natuur en de plannen voor extra bossen. Allemaal ten koste van ruimte in het landelijk gebied. Maar de bewoners van dorpen en plattelandsgebieden moeten een vitale regio overhouden waar ze kunnen wonen en werken. En vergeet niet dat we al ontzettend veel mooie natuur hebben in Noord-Holland. Het kan niet zo zijn dat de mensen in de stad bepalen wat er op het platteland gebeurd. Daar moet een goed evenwicht gecreëerd worden. Sommige partijen zijn zo druk bezig de aarde te redden dat ze de mensen op de aarde vergeten. Wat ik ook wil bereiken is dat over 4 jaar stikstofrealisme is ontstaan. We moeten kijken welke natuurwaarden realistisch zijn en wat echt nodig is en voorkomen dat bedrijven en veehouderijen gesaneerd worden terwijl dat uiteindelijk weinig impact blijkt te hebben.

Wat is jouw mooiste plek in Noord-Holland?

Wat ik heel mooi vind zijn de plekken van waaruit je de duinen in de verte kan zien. Dat geeft een speciaal gevoel van ruimte en vrijheid. Er zijn veel plekken in Noord-Holland waar dat kan. Waar ik nu woon kan ik, in de winter als de bomen kaal zijn, de duinen ook zien. We moeten dat weidse landschap wel behouden.

Over Willemien

Willemien is boerendochter en heeft journalistiek gestudeerd. Ze heeft samen met haar man het bedrijf van haar ouders in Oudkarspel overgenomen. Ze hebben 4 kinderen. Willemien heeft diverse bestuursfuncties en geeft regelmatig trainingen in Afrika vanuit Agriterra, een ontwikkelingsorganisatie die kleine ondernemers in hun kracht zet door het versterken van hun coöperaties en hun bestuurskwaliteiten.