J. Kramer BSc (Jerry)

Jerry Kramer

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 23-09-2013

Partij: VVD

Adres

Louis Davidsstraat 92
2042 LS, Zandvoort

Opleiding

Bouwkunde TU Delft

Beroep

Procesmanager Mouton Bouw

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte & Wonen