mr. drs. F.M. Lagerveld (Femke)

Femke Lagerveld

Provinciale Staten; 2de vice voorzitter

Statenlid sinds: 26-03-2015

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 7-9
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Nederlands Recht en Politicologie

Beroep

Raadadviseur / plv. Griffier / Secr. Rekenkamercie

Lid van de volgende Statencommissie(s)

Economie, Energie en Bestuur

Nevenfunctie(s)

Geen