J.H. Leever (Jeff)

Jeff Leever

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 10-03-2011

Partij: Ouderenpartij NH

Adres

Zuiderpark 16
1771 AB, Wieringerwerf

Opleiding

HBO Sportacademie (specialisatie; revalidatie)

Beroep

Directeur Hippo-Media

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Coördinatie Overleg Europa
  • Economie, Energie en Bestuur
  • Mobiliteit en Financiën
  • Natuur, Landbouw, Water en Milieu
  • Ruimte & Wonen

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

Raadslid Hollands Kroon 2011