N. Papineau Salm (Nico)

Nico Papineau Salm

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 23-05-2016

Partij: PvdA

Adres

Stuurmankade 38
1019 KR, Amsterdam

Opleiding

Doctoraal Opvoedkunde

Beroep

Zelfstandig ondernemer / Pensioen

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw, Water en Milieu
  • Ruimte & Wonen

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Vereniging De Hollandsche Molen
  • Adviseur bewonersvereniging 'Indië 1', inzake renovatie bouwcomplex
  • Lid Maatschappelijke Adviesgroep van de faculteit sociale wetenschappen
  • Adviseur Nationaal Comité 4 en 5 mei (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Envire (bezoldigd)