E.A.S. Rommel (Esther)

Esther Rommel

Provinciale Statenlid; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: VVD

Adres

Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO Rechten

Beroep

Gedeputeerde provincie Noord-Holland

Nevenfunctie(s)

  • Fiscaliber (bezoldigd)
  • Directeur Negotia BV via Jian BV (onbezoldigd)