mr. E.A.S. Rommel (Esther)

Esther Rommel

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 26-05-2015

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 7-9
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Fiscaal Recht Universiteit Leiden

Beroep

Fiscaal Jurist bij Fiscaliber

Nevenfunctie(s)

  • Lid van de raad van toezicht van het Kennemer Theater in Beverwijk (onbezoldigd)
  • Trainer Haya van Somerenstichting VVD (bezoldigd)