C. Weemhoff (Claudia)

Claudia Weemhoff

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 26-03-2015

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 7-9
2012 JE, Haarlem

Opleiding

HBO Toeg. Psych.
Universiteit Ned. Recht

Beroep

Coach/counselor/mediator Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

Lid van de volgende Statencommissie(s)

Natuur, Landbouw, Water en Milieu (plv. voorzitter)

Nevenfunctie(s)

Voorzitter D66 Gooise Meren