A. Hietbrink (Alwin)

Alwin Hietbrink

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 26-03-2015

Partij: GroenLinks

Adres

Berkmeerdijk 13
1713 KW, Obdam

Opleiding

Wetenschappelijk Onderwijs (Opleiding Filosofie en Politicologie)

Beroep

Rector van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Energie en Bestuur
  • Mobiliteit en Financiën
  • Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Per Saldo (landelijke belangenvereniging mensen met een persoonsgebonden budget).