A.E. van Liere MA MSc (Bram)

Bram van Liere

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 10-03-2011

Partij: PvdD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 7-9
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Biologie en Wijsbegeerte (UvA)

Beroep

Inhoudelijk medewerker Milieudefensie

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Energie en Bestuur (plv. voorzitter)
  • Natuur, Landbouw, Water en Milieu

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter stichting Ondersteuning Noord-Hollandse Statenfractie PvdD
  • Freelance onderzoeker en tekstschrijver (bezoldigd)