Na de verkiezingen

College van Gedeputeerde Staten

Na de Statenverkiezingen komen vertegenwoordigers van de politieke partijen die gekozen zijn, bij elkaar om te onderhandelen over de vorming van een college van Gedeputeerde Staten; het dagelijks bestuur van de provincie.

In de collegeonderhandelingen neemt meestal de grootste partij het voortouw. Daar wordt besloten welke partijen deelnemen aan het college van Gedeputeerde Staten en wie de gedeputeerden leveren. Vaak worden tijdens de collegeonderhandelingen ook afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling: welke partij krijgt welk beleidsterrein.

De eerste taak van een nieuw gekozen college van Gedeputeerde Staten is de definitieve verdeling van de portefeuilles. Dat wil zeggen: het toewijzen van beleidsterreinen aan de gedeputeerden, bijvoorbeeld openbaar vervoer, wegen, milieu, natuur, wonen.

Verkiezingen Eerste Kamer

Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eens in de 4 jaar plaats. De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten en door de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Op 27 mei 2019 zijn de verkiezingen voor de Eerste Kamer.

Uitgelicht