Beslissing op bezwaarschrift project N242 Westtangent (10 september 2020)

(10 september 2020)

Beslissing op bezwaar inclusief het advies van de Hoor- en adviescommissie, tegen besluit 1366090 d.d. 14 februari 2020 inzake afwijzing nadeelcompensatie i.v.m. geleden schade als gevolg van herinrichting kruising N242 Westtangent (Westerweg).

Uitgelicht