Beweiden en bemesten veehouderijen (26 november 2020)

(26 november 2020)

Beslissing op bezwaar en advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarbij de verzoeken tot handhaving op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het beweiden en bemesten zijn afgewezen voor de veehouderijen.

Uitgelicht