Boerderij Sinneveld (6 november 2020)

(06 november 2020)

Beslissing op bezwaar inclusief het advies van de Hoor- en adviescommissie tegen het besluit van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (verweerders) van 29 juni 2020, waarbij een verzoek tot handhaving met betrekking tot Boerderij Sinneveld en het verzoek tot intrekking van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn afgewezen.

Uitgelicht