Stooterplas in het Twiske (24 september 2020)

(24 september 2020)

Beslissing op bezwaar inclusief het advies van de Hoor- en adviescommissie waarbij een reactie is gegeven op uw verzoek op handhaving vanwege overtreding van de Wet natuurbescherming vanwege geplaatste kooien (met dode biggen) op de bodem van de Stooterplas.

Uitgelicht