Geweigerde subsidieaanvragen vanwege het bereiken van het subsidieplafond (29 maart 2021)

(29 maart 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake de besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 november, 10 december, 10 december en 9 december 2020 waarbij een viertal subsidieaanvragen op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2020 (Uitvoeringsregeling) betreffende de projecten Oversteek duintoegang Patatoloog, Verkeersveiligheid Haydnplein, Verkeersveiligheid Centrum en Uitrit parkeergarage Ruysdaelstraat zijn geweigerd vanwege het bereiken van het subsidieplafond.

 

Uitgelicht