Handhaving omgevingsvergunning en Wet natuurbescherming vergunning (12 april 2021)

(12 april 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 december 2020, waarbij het verzoek tot handhaving van de omgevingsvergunning en de Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning van AEB Bio-energiecentrale BV. te Amsterdam (AEE) is afgewezen.

Uitgelicht