Last onder dwangsom en verzoeken tot handhaving Circuit Park Zandvoort (21 januari 2021)

(21 januari 2021)

Beslissing en bezwaar en advies inzake de besluiten van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 juli en 15 juli 2020, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd in verband met de toepassing van asfaltgranulaat, een verzoek tot handhaving met betrekking tot het storten van asfaltmateriaal gedeeltelijk is toegewezen en een verzoek tot handhaving met betrekking tot het aanbrengen van (half)verhardingen met asfalt houdende materialen is afgewezen.

Uitgelicht