Milieu neutrale veranderingsvergunning (5 augustus 2021)

(05 augustus 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 januari 2020, waarbij de aanvraag om een milieu neutrale veranderingsvergunning in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatie Naarderstraatweg 6 te Muiderberg buiten behandeling wordt gelaten.

Uitgelicht