Ontheffing Wet natuurbescherming (6 juli 2021)

(06 juli 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 januari 2021, waarbij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming (Wnb) een ontheffing is verleend voor het doden van vossen met gebruik van geweer tussen zonsondergang en zonsopkomst en met gebruik van kunstmatige lichtbron.

Uitgelicht