Ontheffing Wet natuurbescherming (8 april 2021)

(08 april 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland (verweerders) van 30 april 2020, waarbij op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) een ontheffing ruimtelijke ingrepen onder voorschriften en beperkingen is verleend ten aanzien van de locatie Oude Heereweg 24 te Schoorl.

Uitgelicht