Weigering subsidieaanvraag project Sovereignity (3 augustus 2021)

(03 augustus 2021)

Beslissing op bezwaar en advies inzake het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 december 2020 waarbij een subsidieaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2020 (Uitvoeringsregeling) is geweigerd.

 

Uitgelicht