Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Om legionellabesmetting te voorkomen, moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht. Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheerplan en een logboek bijhouden. De Regionale Uitvoeringsdienst NHN kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

 

Voorwaarden

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De Regionale Uitvoeringsdienst NHN kan vragen om deze op te sturen.

Aanpak

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is het 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de Regionale Uitvoeringsdienst NHN ter inzage bij de badinrichting. De risicoanalyse en zonodig het beheersplan liggen voor de Regionale Uitvoeringsdienst NHNter inzage in de badinrichting. Bij besmetting van het zwemwater met legionella bacteriën stelt de eigenaar / houder van een badinrichting de Regionale Uitvoeringsdienst NHN onmiddellijk in kennis.

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de provincie ter inzage bij de badinrichting.

De risicoanalyse en zonodig het beheersplan liggen voor gedeputeerde staten ter inzage in de badinrichting. Bij besmetting van het zwemwater met legionella bacteriën stelt de eigenaar / houder van een badinrichting gedeputeerde staten onmiddellijk in kennis.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl