Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Aan de hand van de melding kan gedeputeerde staten bepalen of uw badinrichting aan de eisen van de Whvbz voldoet.

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de OD NHN.

Aanpak

Ligt uw zwembad in Noord-Holland, of wilt u daar een zwembad beginnen? Dan doet u uw melding bij de OD NHN.

Termijn

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Wet- en regelgeving

Contact

U dient de kennisgeving van uw voornemen een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden te richten aan gedeputeerde staten van de provincie waarin de badinrichting is gelegen dan wel gepland. De melding dient tijdig te gebeuren, namelijk uiterlijk 3 maanden voor de aanvraag van de bouwvergunning, of - indien geen bouwvergunning nodig is - 3 maanden voor de start van de werkzaamheden. Aanmelding vindt plaats met behulp van het bij de provincie op te vragen 'Aanmeldingsformulier verbouw/nieuwbouw'.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl