Bezwaar tegen beslissing provincie

Bent u het oneens met een besluit van de provincie? Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. U dient uw bezwaarschrift in bij de provincie.

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit. Lees meer over belanghebbenden op Rechtspraak.nl.

Het komt vaak voor dat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting. Soms slaat de provincie de bezwaarschriftprocedure over. U kunt de provincie dan via het bezwaarschrift verzoeken om hiermee in te stemmen. Dit beroep doet u rechtstreeks bij de rechter.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als deze beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • De provincie heeft een besluit genomen.
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van het bezwaar

U kunt ervoor kiezen uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk in te dienen. Om het bezwaar digitaal in te dienen doorloopt u het webformulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD account indien u als particulier bezwaar maakt, of uw eHerkenning account indien u namens een organisatie bezwaar maakt.

Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met het invullen van het formulier. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl; meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Wanneer u het bezwaar digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. U kunt niet per e-mail indienen; bezwaren ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen.

U kunt het bezwaar ook per post indienen. Wanneer u het bezwaar per post indient, stuurt u uw bezwaarschrift naar:

Provincie Noord-Holland
t.a.v de Hoor- en Adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

 

Termijn

De provincie neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Als er een adviescommissie is ingesteld, is deze termijn 12 weken. De provincie kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Uitgelicht

Indieningsadres

Provincie Noord-Holland, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Uitvoeringsinstantie

Provincie Noord-Holland, Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem