Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland, subsidie

Doel
Versterken van de innovatieve kracht in de provincie door het gebruik van Europese subsidies en het investeren in duurzaamheid te stimuleren.

Doelgroep
Partijen die een subsidie ontvangen op grond van een van de volgende Europese programma’s:

 • Kansen voor West 2
 • INTERREG A programma: 2 Zeeën
 • INTERREG B programma’s: Noordwest Europa (NWE) en Noordzee (NSR)

De provincie geeft cofinanciering voor deze projecten.

Activiteiten
De activiteiten moeten mede uitvoering geven aan actueel provinciaal beleid zoals vastgelegd in de Agenda’s, zoals:

 • de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
 • de Watervisie 2016-2021
 • het uitvoeringsprogramma Beleidsagenda Energietransitie 2016-2019


Berekening
De berekening van de subsidie is als volgt:

 • voor een Kansen voor West 2-project: 25% van de kosten tot € 300.000,-
 • voor een INTERREG-project: 15% van de kosten tot € 100.000,-


Subsidieplafonds
De volgende bedragen zijn voor 2019 beschikbaar:

 • voor Kansen voor West 2: totaal € 1.500.000,-
 • voor INTERREG A en B: totaal € 1.000.000,-

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft geen subsidie als:

 • er gestart is met de uitvoering voordat de aanvraag is ontvangen
 • er minder dan € 15.000,- subsidie wordt gevraagd
 • voor wat betreft Kansen voor West 2 de aanvrager niet minimaal 25% van de kosten zelf betaalt

Aanpak

Project voorleggen aan Adviespunt Europese Subsidies
Vóórdat u een subsidieaanvraag indient, vragen wij u uw project te bespreken met het Adviespunt Europese Subsidies:
europesesubsidies@noord-holland.nl

Volgorde van ontvangst

Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als nieuwe ontvangstdatum.

Papieren aanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom. Digitaal indienen is op dit moment niet mogelijk.

U mag uw aanvraag ook afleveren bij de balie (Houtplein 33 in Haarlem). U ontvangt een ontvangstbevestiging op de datum van aflevering.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Adviespunt Europese Subsidies van de provincie Noord-Holland, EuropeseSubsidies@noord-holland.nl.

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl