Duurzame waterstofprojecten Noord-Holland, subsidie

De Uitvoeringsregeling Duurzame waterstofprojecten is op dit moment gesloten. Houdt deze website in de gaten voor een update.

Doel
De provincie Noord-Holland wil een actieve rol spelen in het op gang brengen van de waterstofeconomie.

Doelgroep

  • Publiekrechtelijke rechtspersonen
  • Privaatrechtelijke rechtspersonen

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
A: het opstellen van een haalbaarheidsstudie;
B: het uitvoeren van een vergunningsscan en scan aangaande het regulatorisch kader;
C: het uitvoeren van een scan rond de ruimtelijke of milieuruimtelijke inpassing van het project.

Let op: de studie en/of scans moet(en) zijn gericht op:

  • de realisatie van waterstofprojecten;
  • of de versnelling van de realisatie van waterstofprojecten.

Het project mag niet gestart zijn voor de aanvraag om subsidie is ingediend.

De studies en/of scans moeten zich richten op duurzame waterstof.
Duurzame waterstof is: waterstof die gemaakt wordt door middel van elektrolyse op basis van hernieuwbare elektriciteit of door superkritische watervergassing.

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 250.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.500.000 (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • met de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend;
  • de activiteit niet plaatsvindt in de provincie Noord-Holland;
  • de activiteit zich niet richt op duurzame waterstofprojecten;
  • voor de activiteit al subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale uitvoeringsregeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 15 januari 2023 09:00 uur tot en met 29 december 2023 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.