HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties, subsidie

Het subsidieplafond is bereikt. Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Doel
De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven stimuleren om de Noord-Hollandse werklocaties toekomstbestendig te maken.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • gemeenten (en openbare lichamen)
  • ondernemingen

Activiteiten
Gemeenten en ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein
  • Het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein

Daarnaast kunnen alleen gemeenten subsidie aanvragen voor:

  • Het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 425.000,-.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit financieel niet haalbaar is
  • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstallig onderhoud

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 9 januari 2023, 09:00 uur tot en met 28 december 2023, vóór 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel: 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.