Koninklijke onderscheidingen, toekenning

In sommige gevallen overhandigt de Commissaris van de Koning een Koninklijke onderscheiding, bijvoorbeeld aan een burgemeester. U doet de aanvraag bij de provincie.

Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding doet u bij de gemeente. U kunt geen aanvraag indienen voor uzelf.
Soms vraagt u het aan bij de provincie. Bijvoorbeeld als de koninklijke onderscheiding voor een burgermeester is.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Kabinet

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 514 3143