Stikstofdepositie melden

U mag niet zomaar activiteiten uitvoeren die de stikstofdepositie in een gebied vergroten. Dit moet u mogelijk melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Soms heeft u een vergunning nodig.

Onder andere vee, wegverkeer en industriële bedrijven stoten stikstof uit. Uitgestoten stikstof kan weer neerdalen. Dit is stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie te groot wordt, kan de grond vermesten en verzuren. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur.

Leidt uw activiteit mogelijk tot een grotere stikstofdepositie in een gebied? Dan moet u dit melden bij de provincie. Soms heeft u een vergunning nodig. Gebruik de Interactieve wegwijzer van BIJ12 om te bepalen of een melding of vergunning nodig is.

Voorwaarden

  • een activiteit heeft een stikstofdepositie hoger dan 0.05 mol per hectare per jaar
  • de locatie is een gevoelige plaats in een Natura 2000-gebied
  • U meldt de activiteit maximaal 2 jaar en minimaal 4 weken voor de start. Dit doet u als het gaat om:
    • een activiteit in de landbouw, industrie of wedstrijden met racemotoren of raceauto’s
    • de uitbreiding van de veestapel in agrarische bedrijven of
    • de aanleg of aanpassing van wegen, bruggen en dergelijke voor alle soorten verkeer

Aanpak

Via de Interactieve Wegwijzer van BIJ12 gaat u na of een melding of vergunning nodig is.

Termijn

Van een melding die in AERIUS Calculator wordt ingediend krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Daarmee is uw melding geaccepteerd en kunt u aan de slag met uw project.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Een melding dient u in via de AERIUS Calculator van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De AERIUS Calculator berekent ook de stikstofuitstoot van uw activiteit. Een vergunning vraagt u aan bij de provincie.

Uitgelicht

Indieningsadres

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl