Tuinwallen Noord-Holland, subsidie

U kunt subsidie aanvragen van 21 januari tot en met 31 maart 2019.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de uitvoering van de activiteiten is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
  • u voor in totaal voor minder dan 3 kilometer tuinwal subsidie aanvraagt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open 21 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account.
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag

  • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’);
  • Een eigendomsbewijs van de grond waarop de tuinwal gelegen is;
  • Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de grond waarop de tuinwal gelegen is: een verklaring van de eigenaar, waarin deze toestemming verleent om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren;
  • Een beheerplan (zie onder ‘Formulieren’)
  • Specificatielijst van deelnemende landbouwers (als u als samenwerkingsverband subsidie vraagt, zie onder ‘Formulieren’)
  • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen);
  • Machtigingsverklaring (als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend).De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl