Uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019, vervallen

Deze subsidieregeling is per 30 januari 2020 vanaf 17.01 uur GESLOTEN voor aanvragen.   

Doel
Op 5 mei 2020 vieren we in de provincie Noord-Holland, net als de rest van Nederland, dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd. In samenwerking met overheden en maatschappelijke partners bereidt de provincie zich voor om deze gelegenheid gepast te vieren en te herdenken. De provincie acht het wenselijk de bewustwording en beleving rond de thema’s onderdrukking, bevrijding en vrijheid te verhogen rond de viering van 75 jaar vrijheid in Noord-Holland in 2020.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de uitvoering van:
activiteiten gericht op herdenken, koesteren en vieren van de bevrijding in Noord-Holland, waarbij jongere generaties worden bereikt en die worden uitgevoerd in de provincie Noord-Holland in het kader van 75 jaar vrijheid.

Denk hierbij aan:

  • Tentoonstellingen danwel exposities;
  • Educatieve lesprogramma’s;
  • Voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek
  • Film, debatten, lezingen

Voor wie
Een ieder die activiteiten uitvoert die beantwoorden aan het boven gestelde.

Berekening subsidie
50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000, -.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal 150.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de aanvraag de volgende activiteiten betreft: Wetenschapsprojecten of onderzoeken, het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken, vrijheidsmaaltijden, de organisatie van bevrijdingsfeesten;
  • de activiteit financieel niet haalbaar is;
  • de aanvrager voor dezelfde activiteit al een subsidie van de provincie heeft ontvangen;
  • bij de activiteit niet aantoonbaar jongere generaties worden bereikt;
  • de aanvrager reeds een aanvraag op grond van deze regeling heeft ingediend. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 2 januari 2020 tot en met 30 januari 2020, 17.00 uur. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht