Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing

Het bijvoeren van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen is verboden. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden of als er sprake is van een tijdelijk voedseltekort voor de dieren. U kunt de ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Het is verboden om edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing van het verbod als:

  • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
  • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is.

Wet- en regelgeving

Contact

U dient ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw ontheffing. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl