Vergunning voor verbod op bijvoeren wildsoorten

Het bijvoeren van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen is verboden. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden of als er sprake is van een tijdelijk voedseltekort voor de dieren. U kunt de ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Het is verboden om edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Voorwaarden

U kunt een vergunning krijgen om wilde dieren bij te voeren als:

 • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
 • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is;
 • er geen andere goede oplossing is in plaats van het bijvoeren.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, dan kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Wet- en regelgeving

Contact

U dient ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw vergunning. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.