Verkeersveilige Uitwegen, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Doel
Het bevorderen van de verkeersveiligheid door middel van de aanpassing, vervanging of herinrichting van particuliere uitwegen op Provinciale wegen.

Wet- en regelgeving