Versterken bestuurskracht Noord-Holland, subsidie

De regeling is open vanaf 1 januari 2019.

Doel
Versterking van de bestuurskracht van Noord-Hollandse gemeenten en regio’s.

Doelgroep
Gemeenten in Noord-Holland

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • a. uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;
 • b. uitvoeren van een regionaal bestuurskrachtonderzoek;
 • c. uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm of samenwerkingspartner in verband met gemeentelijke herindeling of samenwerking;
 • d. organiseren van regionale bijeenkomsten met raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking;
 • e. opstellen van een regionale samenwerkingsagenda;
 • f. opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie.


Berekening subsidie
De berekening van de subsidie verschilt per activiteit. In artikel 10 van de uitvoeringsregeling staan subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste criteria:

 • De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt mogen nog niet volledig zijn gerealiseerd.
 • Kosten van het eigen apparaat en eigen voorzieningen worden niet gesubsidieerd.
 • Subsidie voor activiteiten die onder b, d, e en f vallen moeten door één gemeente aangevraagd te worden namens alle betrokken gemeenten.


Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is.
 • Al aan één of meer betrokken gemeenten een subsidie voor dezelfde activiteiten is verstrekt.
 • Aan de aanvrager subsidie is verleend voor een andere activiteit, genoemd in artikel 4 van de regeling, die nog niet is afgerond.


De volledige opsomming van de weigeringsgronden vindt u in artikel 4 van de uitvoeringsregeling.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2019 tot en met 3 oktober 2019, 17:00 uur.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
 • Machtigingsverklaring(en) (verplicht als u mede namens andere gemeenten optreedt)
 • Offertes (verplicht bij een aanvraag voor uitvoeren onderzoek)

 
De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl