Voertuigen (afwijkend/ongeregistreerd/landbouw), openbare (provinciale) wegen

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen. Als u gebruik wilt maken van deze wegen met (landbouw)voertuigen met maten, groter dan wettelijk is toegestaan, dan heeft u ontheffing nodig. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten machines, zoals zelfrijdende machines, machines in de hef van tractoren en/of machines getrokken door tractoren. Ook voor het gebruik van andersoortige en ongeregistreerd voertuigen op provinciale wegen dient u een ontheffing aan te vragen.

De provincie Noord-Holland kan ontheffing verlenen tot een breedte van 3,50 m voor het rijden over provinciale wegen. Bij een breedteoverschrijding ≥ 3,50 m dient u, per gekentekend voertuig, ontheffing te vragen bij de Rijkdienst Wegverkeer (RDW). Een ontheffing voor dit transport kunt u aanvragen bij de Dienst Wegverkeer (RDW-TET) in Zoetermeer.

 

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als één van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De aanvraag betreft een (landbouw)voertuig met een afmeting meer dan wettelijk is toegestaan.
  • De wegen worden in principe alleen bereden om een perceel aan die weg te bereiken en niet om de route te bekorten.
  • Het gaat om wegen, die opengesteld zijn voor (landbouw)voertuigen.
  • De geldigheidsduur van de verleende ontheffing is maximaal 3 jaar.

 

Aanpak

Aanvragen voor ontheffing kunnen digitaal worden ingediend. Hiervoor doorloopt u het webformulier en ondertekent u het met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning-account (zakelijk). Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag.

Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl.

meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen vergunningen, ontheffingen en meldingen
Niveau: EH2+

Wanneer u een aanvraag digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. Eventueel kunt u uw aanvraag uitprinten, handmatig ondertekenen en per post indienen.

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)