Voorziening onverwijlde bijstand

De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.

U heeft een uitkering aangevraagd, maar u krijgt in de tussentijd geen voorschot van de gemeente? Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt dan gebruikmaken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de provincie.

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U ontvangt dan een voorschot op de uitkering. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.

De aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Is uw totale inkomen vanaf uw AOW-leeftijd lager is dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO uw inkomen aan tot het minimuminkomen.

Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente of SVB moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:

U heeft:

  • een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente of
  • een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

En daarnaast geldt:

  • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag.
  • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
  • De gemeente geeft u geen of een te klein voorschot.
  • U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.

Aanpak

U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven.

Termijn

De provincie streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Contact

U kunt een verzoek tot onverwijlde bijstand indienen bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten.

Bezwaar & beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143