Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 29 januari 2019, nr 1168768/1169608, houdende regels omtrent het uitvoeren van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving 2019-2020

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Holland/621279/CVDR621279_2.html

Uitgelicht