subsidieplafond en indieningtermijn voor 2020 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1299.html

Uitgelicht