Algemene subsidieformulieren

Aanvraag subsidie

Lees voor meer informatie de pagina (digitaal) Aanvragen subsidie.

Subsidie op grond van een uitvoeringsregeling

Wilt u een subsidie aanvragen op grond van een uitvoeringsregeling? Lees dan eerst de informatie over deze regeling goed door (zie subsidieregelingen). Op de informatiepagina van de regeling staan ook de voor die regeling noodzakelijke aanvraagformulieren.

Subsidie buiten uitvoeringsregeling

Een subsidie buiten uitvoeringsregeling is alleen mogelijk als u(w organisatie) met uw project is opgenomen in de provinciale begroting (Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling). De ‘Bijlage Projectinformatie’ is een verplichte bijlage bij het aanvraagformulier.

Boekjaarsubsidie

Een speciale vorm van een subsidie buiten uitvoeringsregeling is de boekjaarsubsidie. Organisaties die een boekjaarsubsidie ontvangen, moeten ook zijn opgenomen in de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de provinciale begroting. Dit soort subsidies worden echter steeds minder verleend. De formulieren voor de aanvraag van een boekjaarsubsidie staan hieronder.

Bijlagen bij subsidieaanvraag

In het aanvraagformulier staat welke bijlagen u bij de aanvraag moet meesturen.

Voortgang project en melden wijzigingen

Lees voor meer informatie de pagina Voortgangsrapportage en wijzigingsmelding.

Voor zowel het rapporteren over de voortgang als het melden van een wijziging gebruikt u één van onderstaande formulieren 'Indienen melding en/of voortgangsrapportage' samen met de bijbehorende verplichte bijlage ‘Melding en voortgangsrapportage'. Met deze formulieren kunt u ook een (aanvullend) voorschotverzoek doen. Het ‘Format voor planning en verzoek om voorschot’ is vervallen.

Verantwoording subsidie

Lees voor meer informatie de pagina Eindverantwoording subsidies.

Sommige uitvoeringsregelingen kennen voor de eindverantwoording een eigen vaststellingsformulier. Kijk daarvoor op de informatiepagina van de betreffende regeling. In andere gevallen gebruikt u één van onderstaande formulieren 'Aanvraagformulier vaststelling subsidie' samen met de bijbehorende verplichte bijlage 'Formulier eindrapportage bij aanvraag vaststelling subsidie'. Het ‘format opgave van kosten en/of verrichte activiteiten’ is vervallen.

Mede-overheden

Mede-overheden kunnen voor de afgeronde projecten eens per jaar (vóór 1 augustus) hun eindverantwoording indienen. Onderstaande 3 documenten vormen tezamen het controleprotocol voor mede-overheden. Het controleprotocol bevat een toelichting èn de eisen waaraan de controle moet voldoen. Daarnaast kunnen bovenstaande formulieren voor aanvraag vaststelling en eindrapportage worden gebruikt.

 

Uitgelicht