Verzoek om informatie (Wob)

De overheid geeft actief informatie over beleid en uitvoering. Dit doet zij via de media of door het verspreiden van folders of brochures.

Alle overheidsinformatie is openbaar, tenzij de informatie valt onder een van de uitzonderingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u meer informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook? Dan kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: een zogenoemd Wob-verzoek. Wilt u een algemene vraag stellen? Vul dan het algemene vragenformulier in. 

Eisen aan een Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria:

  1. Vermeld in een Wob-verzoek het onderwerp zo nauwkeurig mogelijk. U hoeft echter geen concrete documenten te benoemen.
  2. De informatie moet aanwijsbaar aanwezig zijn, dus ergens vastgelegd, op wat voor gegevensdrager ook. Dit mogen ook geluidsbanden, films, foto’s en digitale bestanden zoals e-mailberichten of elektronische versies van documenten zijn.
  3. Het bestuursorgaan moet over de informatie beschikken.
  4. De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Indienen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek dient u bij voorkeur in via een digitaal formulier.

Maakt u geen gebruik van het digitale formulier, dan kunt u ook dit formulier printen, invullen en opsturen.

Vermeld bovenaan uw verzoek dat het om een Wob-verzoek gaat en vergeet uw adresgegevens niet te vermelden. Dat vergemakkelijkt de afhandeling.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wob? Kijk dan op de webpagina over openbaarheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ingediende Wob-verzoeken

Uitgelicht

Servicepunt Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)