Tips

(23 januari 2018)

Tips voor het indienen van uw idee:

  • Het is voor meerdere bewoners interessant
  • Formuleer uw voorstel positief
  • Wees duidelijk in uw uitleg
  • Houd het kort en bondig

Het idee mag voor uw eigen buurt zijn, maar ook voor het hele tracé.

Uitgelicht