Cashen stedelingen de meerwaarde van hun woning?

(02 oktober 2018)

De gemiddelde woningprijs in de stedelijke gebieden stijgt veel sneller dan in het landelijk gebied. Dat is een nieuw fenomeen op de woningmarkt. Dit roept de vraag op of steeds meer stedelingen hun meerwaarde te gelde maken. En zo ja, wat de consequenties van deze ontwikkeling voor de woningmarkt zijn.

Voor de crisis zaten de gemeentelijke prijsontwikkelingen als elastiekjes aan elkaar vast. Steeg de prijs in de ene gemeente, dan volgde op den duur de nabij gelegen gemeente. Nu zijn er grote verschillen in de provincie. Er zijn gebieden waar de woningprijs nauwelijks stijgt en gebieden waar de prijs explodeert; de elastiekjes zijn geknapt. Er zijn stedelingen die hierop anticiperen. Zij gebruiken hun meerwaarde om in gemeenten waar de prijzen achterblijven hun volgende woning te kopen.

Uittocht valt mee

De vraag is hoe groot dit nieuwe fenomeen is. En wat dat betekent voor de woningmarkt. Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, laat de verschillen in woningprijzen zien, evenals de verhuisbewegingen per gemeente. Het blijkt dat de trek uit de steden ondanks de hoge prijzen wel mee valt. Het aandeel verhuisbewegingen vanuit Amsterdam naar de regio Alkmaar is bijvoorbeeld nauwelijks gestegen.

Prijsontwikkeling

De meeste verhuisbewegingen vanuit Amsterdam gaan richting omliggende gemeenten, zoals Zaanstad. De prijsontwikkeling is in Amsterdam het hoogst en in de Kop van Noord-Holland het laagst. Prijsontwikkeling is overigens een relatief begrip. In de crisis gaan prijzen van onaantrekkelijke huizen snel naar beneden en worden deze nauwelijks verkocht. In hoogconjunctuur stijgt echter de verkoopprijs van deze huizen weer in rap tempo.

Veel dynamiek

Al vanaf de Gouden Eeuw vertoont de woningmarkt in Amsterdam veel dynamiek. Daar horen veel verhuisbewegingen bij. Maar anders dan velen wellicht denken, verhuizen er niet spectaculair meer stedelingen naar buiten de stad. Wat opvalt, is dat kopers door de huidige hoge prijzen genoegen nemen met minder vierkante meters in de stad. En ook dat de stedeling die uit de stad vertrekt, meer aan een woning uitgeeft dan een lokale koper.

Meer informatie

Bekijk de presentatie Kadaster.

Uitgelicht