Leiden bestaande plannen tot voldoende woningen in de toekomst?

Die vraag onderzoekt EIB in opdracht van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland. EIB onderzoekt in hoeverre bestaande plannen tot voldoende nieuwe woningen gaan leiden binnen de gestelde termijnen. Ook krijgen we hiermee inzicht waarom plannen niet altijd even makkelijk van de grond komen.

In februari 2017 is het onderzoek gestart met de uitvraag van vragenlijsten aan uitvoerende gemeenten en projectontwikkelaars/bouwers van circa 36 projecten verspreid over de provincie.  Onderzoeksbureau EIB voert een analyse uit naar de beleidsmatige en bedrijfseconomische risico’s van de woningbouwproductie in de provincie.

In juni 2016 hebben de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland een samenwerkingsagenda getekend. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan voldoende woningen op de juiste plek en bij voorkeur duurzaam gebouwd. Dit onderzoek is een van de afspraken die voortvloeien uit de samenwerkingsagenda.

De tussenresultaten van het onderzoek worden in mei en juni gepresenteerd op twee bijeenkomsten voor gemeenten, corporaties en marktpartijen in respectievelijk Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De discussie en het gesprek over de tussenresultaten tijdens de bijeenkomsten zullen als input worden gebruikt voor een verdere verdieping van het onderzoek.  In totaal worden 6 projecten nader geanalyseerd. Naar verwachting wordt het onderzoek eind juni 2017 afgerond.

Zie ook:

Samen aan de slag voor genoeg energiezuinige woningen in Noord-Holland

Contactpersoon provincie:
Ditte Valk
valkd@noord-holland.nl
06 46 38 20 66

Contactpersoon Bouwend Nederland:
Jan Overtoom
j.overtoom@bouwendnederland.nl
06 51 51 73 77

Uitgelicht