Opening collectief zelfbouwproject AQUAradius

Op 15 juni jl. was de opening van het collectief zelfbouwproject AQUAradius, speciaal voor 50-plussers. Het is een van de grootste collectieve zelfbouw-initiatieven in Nederland. Naast de omvang is interessant hoe de groep invulling geeft aan zorg en welzijn. AQUAradius staat voor sociale cohesie, veiligheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners. De combinatie zelfbouw en zorg is kansrijk. Dat laat dit project zien.

AQUAradius is een appartementencomplex van 57 unieke woningen. De vereniging heeft als missie langdurig, comfortabel en zelfstandig wonen. De bewoners hebben veel eigen inbreng gehad.Het gebouw voorziet onder andere in gastenverblijven, hobbyruimtes en een centraal gelegen binnentuin. “Het was een langdurig traject, maar ons doorzettingsvermogen heeft succes opgeleverd en nu staat voor AQUAradius een droomgebouw waar we allemaal trots op kunnen zijn”, aldus één van de initiatiefnemers Aye Kampen.

Aquaradius

Gedeputeerde Joke Geldhof was een van de sprekers, naast de architect Alfonso Wolbert van ARCX en de bouwer Johan Riezebos van Ter Steege Bouw. Naast de grootschaligheid is de combinatie van zorg en welzijn van dit initiatief interessant. Ouderen of wel pre-senioren geven aan dat zij de rest van hun leven zo zelfstandig mogelijk willen blijven wonen en zelf willen bepalen hoe hun specifieke wensen ten aanzien van wonen en zorg ingevuld moeten worden. Zij willen niet wonen in een herkenbaar seniorencomplex. Ze zijn op een leeftijd waarop ze zien en ervaren hoe hun ouders en/of andere oudere familieleden met de combinatie van wonen en zorg worstelen, hoe die noodgedwongen hun individualiteit moeten opgeven en een afwachtende houding innemen. Ze hebben  geen eigen keus meer over het ‘hoe’ of ‘waar’ te wonen, zijn afhankelijk van wat zorginstanties hen brengen en voelen een groeiende mate van eenzaamheid. Veel vijftigers en zestigers van nu zien dit als een schrikbeeld en willen zo’n toekomst kost wat kost vermijden. Ze zijn actief op zoek naar alternatieven, zowel qua wonen als zorg en bij voorkeur met gelijkgestemden. Aquaradius staat voor sociale cohesie, veiligheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners. Hier kan men met elkaar samen leven.
 
Joke Geldhof feliciteerde de betrokkenen en de inwoners met de opening van dit voorbeeldige project. Een van de handelingen was het leggen van puzzelstukken van een afbeelding van dit project.

Zie verder op de website van AQUAradius.

Hoger subsidieplafond collectieve zelfbouw

Uitgelicht