Woonwensen in Metropoolregio Amsterdam

Eind maart 2017 start de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor het eerst een grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Het doel is om de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen, ook met het oog op het bevorderen van de doorstroming. Eind 2017 worden de uitkomsten verwacht.

De onderzoeksbevindingen willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om regionaal meer inzicht in de woonwensen te krijgen. Daardoor kan beter bepaald worden wat er wáár in de regio gebouwd moet worden.

Bovenregionaal, regionaal en per gemeente

Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Bovenregionaal, regionaal en per gemeente ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, verhuiswensen- en bewegingen van inwoners.

Wijkniveau

Bijzonder is dat Haarlem en de meeste van de regiogemeenten van Zuid-Kennemerland en IJmond er voor kiezen zelfs op wijkniveau het onderzoek uit te voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door extra subsidiëring vanuit het woonfonds van de provincie Noord-Holland.

Brief met enquête

De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef worden huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Een brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kan men ook op internet invullen. Naast de woonwensen hebben de vragen onder meer betrekking op de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, de huishoudensituatie en de woonlasten. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Zie verder
Start grootschalig regionaal woonwensenonderzoek

 

Uitgelicht