Participatie

Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland vinden het belangrijk dat gemeenteraden, omwonenden en andere belanghebbenden actief mee kunnen doen aan het onderzoek.

Bij het bepalen van een locatie vraagt de provincie diverse belanghebbenden actief met haar mee te denken. Belanghebbenden zijn: 

  • Bewoners van gemeenten
  • (Agrarische) bedrijven in de gemeenten
  • Bedrijven (en hun brancheorganisatie) die buitenlandse werknemers uitzenden of inlenen
  • Huisvesters, ontwikkelende en bouwende partijen
  • Diverse belangenorganisaties, zoals wijk/dorpsraden, natuur en milieuorganisaties, LTO 

Wanneer de gemeenten of (op verzoek van de gemeenten) Provinciale Staten de locaties uiteindelijk gaan vaststellen, gebeurt dat samen met een uitgebreid communicatie- en participatietraject.

Uitgelicht