Week van het Wonen 2020

De jaarlijkse netwerkconferentie Wonen van de provincie Noord-Holland, die in april zou plaatsvinden, kon door de maatregelen in verband met het coronavirus helaas niet doorgaan. Om de vele uitdagingen op het gebied van wonen toch met u te kunnen bespreken, organiseerde de provincie van 22 tot en met 25 juni de online Week van het Wonen.

Gedeputeerde Cees Loggen trapte de Week van het Wonen maandag af met interview door Tanja Morsheim. Hij ging in op de actualiteiten en de provinciale Woonagenda. Tijdens dit vraaggesprek konden kijkers via ‘mentimeter’ deelnemen aan het gesprek. Ook belde wethouder Marjon van de Ven live in via Teams. Meer dan 120 mensen zagen deze livestream rechtstreeks. Het gesprek is in onderstaand filmpje nogmaals te zien.

Videostill Week van het Wonen
Bekijk het vraaggesprek met gedeputeerde Cees Loggen
(YouTube)

De overige dagen waren er dagelijks verschillende digitale themasessies over woon- en bouwgeraleteerde onderwerpen. In totaal waren er 177 deelnemers. Hieronder vindt u een overzicht.

Themasessies

 

Themasessie: Natuurinclusief bouwen – door de ogen van een dier

Een dier wil voedsel, voortplanten en veiligheid. Dat bereik je door bij bouwprojecten te variëren in schaal en maat, en door het gebruik van aangepaste materialen en het juiste beheer. Aan de hand van het perspectief van 4 dieren en veel voorbeelden helpt landschapsarchitect Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten) je in deze sessie ‘anders’ te denken.  Bekijk hier de themasessie natuurinclusief bouwen (YouTube)

Themasessie: Circulair (ver)bouwen

Wat is circulaire woningbouw nu precies? En op welke manier is de circulaire economie eigenlijk interessant voor corporaties, vastgoedbeleggers, gemeenten en ontwikkelaars? De diverse praktijkvoorbeelden in deze sessie laten zien dat het zuinig omgaan met grondstoffen, het slim ontwerpen van producten met gebruik van andere materialen en het langer en hergebruiken van voorwerpen ook economisch interessant kan zijn. Bekijk hier de themasessie Circulair (ver)bouwen (YouTube)

Wilt u meer informatie n.a.v. deze themasessie? Neem dan contact op met: Annelies van der Nagel, annelies.vandernagel@beyondnow.nl / 06 53 79 36 98

Themasessie: Flexwonen

De woningmarkt biedt weinig mogelijkheden voor mensen die op korte termijn een woning nodig hebben, zogenaamde spoedzoekers. Het is daarom belangrijk om hier in het woningaanbod ruimte voor te creëren. De provincie helpt, samen met het Rijk, gemeenten en woningcorporaties hierbij via de Stimuleringsaanpak Flexwonen. Gemeenten en provincie kunnen hierover desgewenst afspraken maken in het woonakkoord.

Download de presentatie

Wilt u meer informatie n.a.v. deze themasessie? Neem dan contact op met:
Annelies van der Nagel, annelies.vandernagel@rvo.nl / 06 53 79 36 98
Michelle van Dijk, michelle.dijk@minbzk.nl / 06 41 71 90 24

Themasessie: Provinciale Stimuleringsinzet voor versnelling gemeentelijke woningbouwproductie

De woningbouw versnellen is hard nodig en is ee flinke een uitdaging. Het gaat om meer dan aantallen. Zowel in de MRA als in Noord Holland Noord is ondersteuning beschikbaar voor gemeenten. Dit varieert van personele inzet, financiële middelen tot aan beleid.

Download de presentatie (pdf, 7MB)

Wilt u meer informatie n.a.v. deze themasessie? Neem dan contact op met:
Mike Seegers, m.seegers@metropoolregioamsterdam.nl
Lex Brans, A.Brans@amsterdam.nl

Wilt u meer informatie over de ondersteuning van woningbouwversnelling in Noord-Holland Noord? Neem dan contact op met: Aurelia Orlowski, orlowskia@noord-holland.nl

Informatie over de Uitvoeringsregeling is te vinden via de pagina subsidieregelingen (>versnellen woningbouw Noord-Holland Noord).

Uitgelicht